Nedervetil Pensionärsklubb

Vy över Perho å i Tast. Foto: Pekka Rannisto.

Välkommen till Nedervetil Pensionärsklubb r.f.


Pensionärsklubben i Nedervetil startade 1969. Initiativtagare och första ordförande var Margareta Kankkonen, fru till dåvarande kyrkoherden i Nedervetil.
 
Verksamhet
Pensionärsklubben har i dag drygt 110 medlemmar. Pensionärskören som bildades 2001 leds av Harry Kronqvist. Förutom på pensionärssamlingar medverkar kören även i gudstjänster och i andra pensionärssamlingar.
 
Pensionärsklubben ordnar träff sista tisdagen i månaden i Nedervetils församlingshem.
Två gånger i året, vår och höst, arrangerar klubben omtyckta hemliga resor.