Nedervetil Pensionärsklubb

Styrelsen för Nedervetil Pensionärsklubb

Ordförande:
Marith Hansell, Solstigen 1A, 68410 Nedervetil
tfn  050-553 7467, e-post marith.hansell(ät)gmail.com

Sekreterare:
Lars Back, Forskantsvägen 43, 68410 Nedervetil 
tfn 050-438 1166, e-post lars.back(ät)gmail.com

Viceordf. och kassör:
Holger Ahlskog, Granökärrvägen 27, 68410 Nedervetil 
tfn 050-365 3921, e-post holger.ahlskog(ät)gmail.com

Resekoordinator:
Pekka Rannisto, Klockarbackvägen 4 A 1, 68410 Nedervetil
tfn 050-359 2459, pekka.rannisto(ät)gmail.com