Nedervetil Pensionärsklubb

Styrelsen för Nedervetil Pensionärsklubb

Ordförande:
Bodil Granskog, Saarukkavägen 43, 68410 Nedervetil
tfn  040 5012048, e-post bodil.granskog@gmail.com

Sekreterare:
Ole Gustafsson, Måsabackavägen 1, 68410 Nedervetil
tfn 050 3128552, e-post ole.gustafsson@anvianet.fi

Viceordf.:
Clas-Göran Nylund, Tastvägen 114, 68410 Nedervetil 
tfn 040 092 0497, e-post cgnylund@gmail.com

Kassör: 
Katrina Niemelä , Kaitforsvägen 88, 68410 Nedervetil
tfn 040 837 9885, e-post katrina.niemela@gmail.com

Resekoordinator:
Marith Hansell, Solstigen 1, 68410 Nedervetil
tfn 050 553 7467,e-post marith.hansell@gmail.com

Övriga styrelsemedlemmar:

Bengt Bång  Markusbackavägen 123,  68410 Nedervetil
tfn 044 2945384

Erik Cainberg  Kainbergsvägen 16,  68410 Nedervetil
tfn. 040 0745051, e-post erik.cainberg@agrolink.fi

Kerstin Lundström  Loulustigen 19, 68410 Nedervetil
tfn. 050 4686233, e-post kerstin.kronqvist56@gmail.com

Margareta Finell Grannasvägen 36, 68410 Nedervetil
tfn. 044 2628324, e-post   tetafinell55@gmail.com