Nedervetil Pensionärsklubb

 Delar av texten är från Nedervetils församling 250 år Jubileumsbok och Siw Högnäs text  "Pensionärssamlingarna berikar tillvaron" (hela texten finns att läsas i boken på sid 183)

När det begav sig ........
När man i mars 1989 firade 20-års jubileum kunde dess dåvarande ordförande Fredrik Tast sammanfatta pensionärsklubbens uppgift med följande citat:

"Hur bra vi än har det där hemma berikar pensionärssamlingarna vår tillvaro. Man gläder andra med sin närvaro och hoppeligen sig själv. Det är med oss som med en skolklass. Man vill se sina kamrater. Är en borta är det inte som det skall vara"

Ända sedan Pensionärsklubben i Nedervetil startade 1969 har pensionärerna troget samlats och skaran har bara blivit större. Initiativtagare och första ordförande var Margareta Kankkonen, fru till dåvarande kyrkoherden i Nedervetil.
Efter Kankkonen övertogs ledarskapet av Karin Ahlskog men hon flyttade till Karleby efter fyra år som ordförande. Efter henne leddes pensionärsklubben av Elise och Fredrik Tast. Efter Fredrik Tasts bortgång 1990 fortsatte Elsie Tast att leda klubben. Det gjorde hon fram till år 1997, då hon flyttade till Helsingfors. Eva Sandbacka tog över efter Tast fram till höstmötet 2001 då Arna Brännkärr valdes till ordförande för klubben fr.o.m. 1.1.2002.

Verksamhet
Pensionärsklubben har haft en livlig verksamhet under hela sin existens. Man har hållit i medeltal tio samlingar i året i församlingshemmet och antalet pensionärer som deltagit i samlingarna har varierat mellan 50 ovh 70. I början samlades pensionärerna varannan måndag men sedanmera varannan tisdag. Medlemmarna har själva skött serveringen. Lotteri hör också till samlingarna.


Samvaro
Det viktigaste med pensionärssamlingarna är att få träffas och känna gemenskap med varandra. Med andra pensionärer känner man sig hemma. Disskusionens vågor  brukar gå höga på samlingarna. Pensionärerna har under sitt liv upplevt mycket. Det finns många gemensamma minnen som man vill gå tillbaka till.
Det viktiga är att alla skall känna sig hemma, komma som man är, ha roligt.

Resor och motion

Pensionärena reser mycket. Det ordnas hemliga resor, kyrksöndagar och besök till andra församlingar. Pensionärsklubben har haft som sed att varje sommar göra två resor, en längre på tre dagar och en kortare på en dag. Men pensionärerna har inte bara nött stolsitsarna utan man har regelbundet ordnat motionsdagar. I mitten av 1970-talet hölls tvådagars läger på Seljes med dåvarande kyrkoherde Erik Wentin som lägerledare. Lägret var uppskattat och pågick ännu in på 80-talet. 

Pensionärskören
Våren 2001 bildades en pensionärskör med Sig-Britt Slotte som ledare, Harry Kronqvist övertog senare ledarskapet.  Förutom på pensionärssamlingar medverkar kören även i gudstjänster och i andra pensionärssamlingar. Körövningarna hölls alltid på tisdagar och efter pensionärsträffarna.

Sig-Britt Slotte (vid piano), Berit Hongell, Aurén Allan, Frida Plogman, Greta Simonsbacka, Helena Wiik, Ulla-Britt Storbacka, Olof Helminen, Gunnel Nyman (skymd), Anja Slotte, Ann-Lis Slotte, Anna Aurén, ev. Harald Brännkärr skymd.

Dorrit Plogman, Frida Plogman, Gunnel Nyman , Mirjam Dahlbacka , Greta Simonsbacka, SlotteAnja (skymd), Slotte Ann-Lis, Helena Wiik (skymd), Holger Ahlskog, Jarl Hulden (skymtar)

Greta Simonsbacka, Anja Slotte (skymd), Gustav Lindgren (skymd), Holger Ahlskog, Helena Wiik, Ann-Lis Slotte (skymd), Arna Brännkärr, Jarl Huldén, Jukka Sandbacka,
Etel Rönnblom, Anna Aurén, Lena Dalvik, ev. Harald Brännkärr (skymd), Berit Hongell
och Anders Store.