Nedervetil Pensionärsklubb

 

                      
Såhär enkelt är det att bli medlem i Nedervetil Pensionärsklubb, du kontaktar någon i styrelsen eller någon medlem med nedanstående uppgifter:

 

  • Namn
  • Adress   
  • Postanstalt 
  • Telefonnummer 
  • E-post  
  • Födelsedatum  

 

När Du har anmält Dig och förbundet har registrerat Dig, får Du förbundstidningen God Tid, då Du har betalt medlemsavgiften, som är 15  för år 2023.

Du kan betala in medlemsavgiften 15 € till Kronoby Andelsbank 

Kontonummer:  FI17 5553 5140 0139 79

Obs! Skriv in namn och adress i meddelandefältet.

Du kan också anmäla dig digitalt här under

Skriv siffran 1 med bokstäver: